OLJA & GAS

Utvinning av olja och gas sker ofta i isolerade områden med ingen eller liten befolkning, eller från plattformar ute till havs där påverkan främst gäller miljö och marina ekosystem. I länder som Nigeria och Colombia sker oljeutvinningen däremot i mer befolkade områden, och har stor negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet liksom miljön och tillgången till rent vatten.

Transport av olja och gas sker ofta över stora landområden genom rör. Anläggningen av sådana system är ofta kontroversiell då de kan innebära stor inverkan på miljön, och påverka ursprungsfolk och djur. Rören kräver noggrant underhåll för att inte riskera läckage, vilket kan få förödande miljökonsekvenser. Genom att slå hål på rören kan oljan stjälas. Genom att slå hål på rören kan oljan stjälas. Sådana sabotage är vanliga och leder ofta till läckage.

Tillbaka till startsida