SKOG

Skogsavverkning kan ske på ett ansvarsfullt sätt, med liten negativ påverkan. På många håll i världen, framförallt i Amazonas, Sydostasien, och Centralafrika, är skogsavverkning dock ofta orsak till stora människorätts- och miljöproblem. Den illegala handeln med timmer är mycket lukrativ och enligt FN ökar den stadigt i takt med att nätverk av organiserad brottslighet hittar nya vägar att undkomma lagen. 15-30 procent av timret på den globala marknaden kommer idag från illegala källor.

Avskogning påverkar biologisk mångfald, skapar erosion och översvämningar och hotar arters överlevnad. Stora landområden mister även sin förmåga att bidra till dämpandet av klimatförändringar. Utöver de uppenbara miljöriskerna är skogsindustrin även kopplad till människorättsproblem såsom nutida slaveri (Peru och Nordkorea), barnarbete (Vietnam), övergrepp på ursprungsfolk (Brasilien och Peru), och finansiering av väpnade konflikter (Liberia).

Tillbaka till startsida