En betydande andel av de totalt 168 miljoner barn som enligt International Labour Organisation (ILO) idag arbetar världen över återfinns inom utvinningsindustrin, framförallt i informella gruvor. Användningen av giftiga kemikalier såsom kvicksilver (för att bland annat separera guld) är vanligt förekommande i informella gruvor. Barn är speciellt känsliga för sådana kemikalier, och deras utveckling kan hämmas. Kvicksilver attackerar det centrala nervsystemet och kan leda till hjärnskador och död. Enligt internationella riktlinjer faller arbete i gruvor av barn under arton år inom kategorin för de värsta formerna av barnarbete. Barnarbete inom skogsavverkning är utbrett i vissa delar av Asien, och förekommer i viss grad inom oljeutvinning.

Barnarbete i farliga arbetsmiljöer

Några exempel

 • Amnesty International rapporterar att tiotusentals barn bryter mineraler som kobolt, tungsten och guld i i Kongo-Kinshasa. Barnen arbetar upp till tolv timmar om dagen. En del barn arbetar nere i gruvschakten tillsammans med övriga gruvarbetare, andra söker igenom gruvavfall eller sorterar och tvättar mineralerna. Många av barnen berättar att de utsätts för våld och utpressning av vakter och uppköpare.
 • Över 6 000 barn uppskattas arbeta inom tennutvinning i Indonesien. Arbetsförhållandena är svåra med risker för jordskred och fall från höga höjder. Många av barnen måste arbeta ståendes i vatten, där de kyls ner och riskerar att drunkna.
 • I Vietnam arbetar över 58 000 barn i åldrarna 5-17 år med att producera timmer. Nära 90 procent av dem arbetar under former som enligt nationell lag klassas som ”farliga”. Även i Kambodja och Myanmar förekommer barnarbete inom avverkning av teak. Enligt en rapport från International Labour Organisation (ILO) i juni 2019, finns det över en miljon barnarbetare i Myanmar. 600 000 barn arbetar med farliga arbeten med stora risker för deras hälsa och säkerhet.
 • I Filippinerna dyker tusentals barn i undervattensgruvor i jakt på guld. Drunkningar, smärtor, feber och spasmer förekommer. Många barn spenderar dagligen flera timmar i vatten med kvicksilver i.

   

   

  Fler pojkar i farliga arbetsmiljöer

  Andelen barn fast i de värsta formerna av barnarbete, bland annat gruvarbete, utgör nästan hälften av allt barnarbete.