Utvinningsprojekt, oavsett om de är formella eller informella, är vanligtvis mansdominerade arbetsplatser. Då ett stort antal män lämnar sina hemmiljöer och flyttar till en ny plats kan mottagarsamhället påverkas.

På många platser skapas spänningar som leder till våld, ökad alkoholism, och inte minst sexuellt våld, framförallt mot kvinnor och flickor. Det är även vanligt att kvinnor och flickor blir fast i prostitution, och HIV/Aids tenderar att vara överrepresenterat i områden kring utvinningsprojekt. Säkerhetspersonal som anställs vid gruvor och oljeutvinningar är på många håll ansvariga för brutala sexuella övergrepp på kvinnor och flickor. Mörkertalen vad gäller offer för sexuellt våld är enorma.

Några exempel

  • I Kongo-Kinshasa är våldtäkt och andra sexuella övergrepp vanliga vapen i konflikterna kring kontroll över gruvdrift och de enorma naturtillgångarna i landet. Särskilt vanliga är sådana övergrepp vid den illegala utvinningen av mineraler. Allt fler unga flickor blir offer för det sexuella våldet och graviditeter bland unga är vanligt förekommande i gruvområden. Kvinnor som utsätts kan ofta inte återvända hem på grund av skammen och stigmatiseringen kring sexuellt våld.
  • FN rapporterade att massvåldtäkter och sexuellt våld ökade markant i Sydsudan under 2018. Våldet mot kvinnor och unga flickor betecknades som ovanligt brutalt. Kampen om oljeresurserna mellan regeringstrupper och rebellgrupper bidrar till det ökade våldet och FN har varnat internationella oljebolag för att de kan bli delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till oljeutvinningen.
  • I Marange i östra Zimbabwe har utvinningen av diamanter kantats av konflikter, tvångsarbete och sexuellt våld. Lokalbefolkningen har inte fått del av vinsterna från diamantbrytningen, utan har istället utsatts för mycket lidande.

Sexuella övergrepp är vanliga vid utvinningen av mineraler i Kongo-Kinshasa. Foto: Roland Brockmann/MISEREOR

  • Sexuellt våld kring guldgruva i Papua Nya Guinea

    Säkerhetsvakter anställda vid guldgruvan Porgera i Papua Nya Guinea har under flera år anklagats för systematiska våldtäkter av hundratals kvinnor och flickor som bor nära gruvområdet, ofta genom gruppvåldtäkter. Övergreppen har följt ett liknande mönster, där patrullerande säkerhetsvakter i grupper om fem eller fler män har sökt upp kvinnor i gruvområdet och utsatt dem för hot och våld och sedan våldtäkt.

    Gruvbolaget Barrick Gold har under många år anklagats för att inte göra tillräckligt för att stoppa våldtäkterna, och för stora brister i den kompensation som företaget erbjöd en grupp våldtäktsoffer (erbjudandet kom efter flera år av påtryckningar från människorättsförsvarare världen över). 2017 gav Barrick Gold en oberoende konsult i uppdrag att utreda hur personer som drabbats av övergrepp och sexuellt våld kan gottgöras. Utredaren fann 940 registrerade fall av övergrepp, dessutom fanns det offer som inte anmält. Rapporten innehåller en handlingsplan för åtgärder som gruvbolaget bör vidta för de drabbade och för att framtida människorättskränkningar ska förhindras.