Utvinningsprojekt, oavsett om de är formella eller informella, är vanligtvis mansdominerade arbetsplatser. Då ett stort antal män lämnar sina hemmiljöer och flyttar till en ny plats kan mottagarsamhället påverkas.

På många platser skapas spänningar som leder till våld, ökad alkoholism, och inte minst sexuellt våld, framförallt mot kvinnor och flickor. Det är även vanligt att kvinnor och flickor blir fast i prostitution, och HIV/Aids tenderar att vara överrepresenterat i områden kring utvinningsprojekt. Säkerhetspersonal som anställs vid gruvor och oljeutvinningar är på många håll ansvariga för brutala sexuella övergrepp på kvinnor och flickor. Mörkertalen vad gäller offer för sexuellt våld är enorma.

Några exempel

  • I Kongo-Kinshasa är våldtäkt och andra sexuella övergrepp vanliga vapen i konflikterna kring kontroll över gruvdrift och de enorma naturtillgångarna i landet. Särskilt vanliga är sådana övergrepp vid den illegala utvinningen av mineraler. Allt fler unga flickor blir offer för det sexuella våldet och graviditeter bland unga är vanligt förekommande i gruvområden. Kvinnor som utsätts kan ofta inte återvända hem på grund av skammen och stigmatiseringen kring sexuellt våld.
  • FN rapporterade att massvåldtäkter och sexuellt våld ökade markant i Sydsudan under 2018. Våldet mot kvinnor och unga flickor betecknades som ovanligt brutalt. Kampen om oljeresurserna mellan regeringstrupper och rebellgrupper bidrar till det ökade våldet och FN har varnat internationella oljebolag för att de kan bli delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till oljeutvinningen.
  • I Marange i östra Zimbabwe har utvinningen av diamanter kantats av konflikter, tvångsarbete och sexuellt våld. Lokalbefolkningen har inte fått del av vinsterna från diamantbrytningen, utan har istället utsatts för mycket lidande.

Sexuella övergrepp är vanliga vid utvinningen av mineraler i Kongo-Kinshasa. Foto: Roland Brockmann/MISEREOR