Tvångsarbete, även kallat nutida slaveri, förekommer ofta i områden med begränsad insyn från omvärlden. Tvångsarbete innebär antingen att en person inte är fri att lämna sitt arbete utan risk för repressalier, inte har ingått anställningen under informerade omständigheter, att personen automatiskt fastnar i skuldfälla eller inte får lön som utlovat. Då gruvor och skogar ofta är isolerade från större samhällen upptar utvinningsindustrin en betydande andel av de totalt 20-45 miljoner personer som idag uppskattas vara fångade i tvångsarbete.

Några exempel

  • Nordkorea är det land i världen med flest människor i tvångsarbete. Enligt Global Slavery Index var 2,6 miljoner nordkoreaner – en av tio – fast i nutida slaveri 2018. I de flesta fall är det staten som tvingar människor in i arbete under slavliknande former. Inom gruvnäringen finns det tvångsarbete, exempelvis vid brytning av järnmalm och kol.
  • Tvångsarbete förekommer i diamantgruvor i Angola. Exempelvis arbetar migranter från Kongo-Kinshasa i gruvorna under tvångsliknande former. Kvinnor och barn hamnar genom trafficking i prostitution i gruvområdena. Kriminella nätverk transporterar kongolesiska flickor så unga som 12 år till Angola för tvångsarbete och prostitution.
  • Centralafrikanska republiken kommer på fjärde plats enligt Global Slavery Index över världens länder med mest nutida slaveri. Handeln med människor, framför allt barn, för tvångsarbete och sexuell exploatering är utbredd. Gruvdrift, exempelvis av diamanter, och skogsavverkning är sektorer där tvångsarbete förekommer.
  • Tvångsarbete i Amazonas regnskogar

    Tvångsarbete inom den illegala skogsavverkningen i Amazonas är utbrett. På den brasilianska sidan av Amazonas har myndigheter fritagit personer som tvingas att arbeta med trädfällning under slavliknande förhållanden, utan lön och helt utan skyddsutrustning. En fritagen person berättar för Repórter Brasil:

    ”Förmannen säger att det är bättre att betala tre tusen för en ”pistolero” (beväpnad man) än att betala fem tusen till en anställd. Det blir billigare för förmannen. Han sätter en pistol i ansiktet på oss och hotar. Men att rapportera till polisen skulle innebära självmord för oss. Det är för mycket död i skogen.” 

    Även i Perus del av Amazonas är tvångsarbetet utbrett. Enligt uppskattningar är över 30 000 personer offer för tvångsarbete i Perus illegala skogsavverkning, de flesta är ursprungsfolk. Trafficking av kvinnor och flickor för tvångsarbete, framför allt inom prostitution, till dessa områden är utbredd, och Perus regering anklagas för att inte vidta tillräckliga åtgärder. Trafficking liksom barnarbete är också omfattande i de många illegala guldgruvorna i södra delarna av landet.