Tvångsarbete, även kallat nutida slaveri, förekommer ofta i områden med begränsad insyn från omvärlden. Tvångsarbete innebär antingen att en person inte är fri att lämna sitt arbete utan risk för repressalier, inte har ingått anställningen under informerade omständigheter, att personen automatiskt fastnar i skuldfälla eller inte får lön som utlovat. Då gruvor och skogar ofta är isolerade från större samhällen upptar utvinningsindustrin en betydande andel av de totalt 20-45 miljoner personer som idag uppskattas vara fångade i tvångsarbete.

Några exempel

  • Nordkorea är det land i världen med flest människor i tvångsarbete. Enligt Global Slavery Index var 2,6 miljoner nordkoreaner – en av tio – fast i nutida slaveri 2018. I de flesta fall är det staten som tvingar människor in i arbete under slavliknande former. Inom gruvnäringen finns det tvångsarbete, exempelvis vid brytning av järnmalm och kol.
  • Tvångsarbete förekommer i diamantgruvor i Angola. Exempelvis arbetar migranter från Kongo-Kinshasa i gruvorna under tvångsliknande former. Kvinnor och barn hamnar genom trafficking i prostitution i gruvområdena. Kriminella nätverk transporterar kongolesiska flickor så unga som 12 år till Angola för tvångsarbete och prostitution.
  • Centralafrikanska republiken kommer på fjärde plats enligt Global Slavery Index över världens länder med mest nutida slaveri. Handeln med människor, framför allt barn, för tvångsarbete och sexuell exploatering är utbredd. Gruvdrift, exempelvis av diamanter, och skogsavverkning är sektorer där tvångsarbete förekommer.