Här kan du läsa mer om FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Kopplat till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter finns ett ramverk för rapportering som företag kan använda.

Den svenska regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen syftar till att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå.

Business & Human Rights Resource Center har samlat exempel, artiklar och guider om UNGP. Se också deras implementeringshubb där materialet är uppdelat utifrån målgrupp.

Somo Institute har tagit fram en guide för organisationer som vill granska företag utifrån UNGP och driva kampanjer.

EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering (2014/95/EU) säger att alla företag med 500 anställda eller fler måste rapportera publikt om hur de implementerar policyer för miljöhänsyn, socialt ansvar och hur anställda behandlas, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor samt mångfald i styrelsen.

Hur Sverige har valt att implementera lagen kan du läsa mer om här:

EU-kommissionen har tagit fram en praktisk guide om hur UNGP kan implementeras i små- och medelstora företag: