Det finns ett flertal guider för hur företag kan engagera sina intressenter i Due Diligence-processen: 

OECD

Global Compact Germany:

Danish Institute for Human Rights:

Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth (initiativ av Sverige med stöd av OECD och ILO)