ForumCiv har gett ut en rapport om kopplingar mellan utvinningsindustrin och hot mot människorättsförsvarare/civilsamhället samt en rapport om effekter av kolbrytning i Colombia, där Vattenfall och AP-fonderna granskas.

Swedwatch har ett flertal rapporter som berör utvinningsindustrin, bland annat koppar, jade och platina.  

Human Rights Watch har tagit fram en rapport och en film om barnarbete i guldgruvorna i Filippinerna.

Amnesty International har tagit fram flera rapporter om människorättskränkningar kopplat till utvinning av naturresurser.

Global Witness har flera rapporter om utvinning av olja och gas, gruvdrift samt skogsavverkning.

Internationella fackföreningar som International Trade Union Confederation (ITUC) och IndustriALL Global Union har tagit fram flera rapporter om risker för arbetare, bland annat inom gruvsektorn.