Department of Labor (US) har ett verktyg där det går att söka på produkter som riskerar att produceras av barn- eller slavarbetare.

MVO Nederland har ett omfattande riskverktyg som samlar rapporter och information om företags påverkan utifrån länder.

Environmental Justice Atlas har ett verktyg för att hitta konflikter kopplade till miljöpåverkan (stat och företag). 

Shift har en vägledande rapport om hur företag kan identifiera och prioritera risker i leverantörsleden.

FIDH (International Federation of Human Rights) har en guide för organisationer och drabbade som redogör för olika klagomålsmekanismer.

Verité har tagit fram ett verktyg som kartlägger risker för olika varor.

Responsible Sourcing Tool kartlägger risker för en mängd olika varor och sektorer. 

Know the chain är en plattform för företag och investerare som vill förstå och hantera risker för tvångsarbete i sina leverantörsled.

Fairphone har tagit fram en rapport som visar på vilka material och mineraler som ingår i en mobiltelefon.