OECD har utvecklat en Due-diligence guide med rekommendationer anpassad för leverantörsled som omfattar mineraler från konflikt- och högriskområden. Dessa riktlinjer är tillämpbara och relevanta för alla företag i OECD-länder, inklusive Sverige, oavsett var i leverantörskedjan företagen befinner sig.

UNICEF har tagit fram ett toolkit för företag som ger stöd i hur barns rättigheter respekteras i storskalig gruvdrift.

Oxfam har tagit fram en vägledning för att hantera påverkan kopplat till jämställdhet och kön inom utvinningsindustrin.

Oxfam har också tagit fram ett verktyg riktat till lokalsamhällen och organisationer för att identifiera kränkningar av mänskliga rättigheter, hitta sätt att bemöta dem samt engagera företag och lokala myndigheter för att få dem att respektera mänskliga rättigheter.   

NomoGaia har tagit fram stöd för företag som vill göra en Human Rights Impact Assessment (konsekvensanalys). De har också gjort tre fallstudier på genomförda konsekvensanalyser från utvinningsindustrin som bland annat visar på vanliga fallgropar och ger förslag på hur dessa undvikas. 

Danish Institute for Human Rights har tagit fram en steg för steg-guide i hur företag kan genomföra en Human Rights Impact Assessment som omfattar hela Due Diligence-processen. 

Shift har en vägledning för Due Diligence i högriskländer.